WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
w Bydgoszczy
  
 
MENU
 
Dane teleadresowe:
Wojewódzki Inspektorat
Transportu Drogowego
w Bydgoszczy
ul. Hetmańska 28,
85-039 Bydgoszcz
Certyfikaty S

Certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd silnikowy lub przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchuWojewódzki  Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy

Telefon 52 323 83 49

Wydział Inspekcji

ul Hetmańska 28

85-039 Bydgoszcz

lub
 
Główny Inspektorat Transportu Drogowego 
 
Biuro ds. Transportu Międzynarodowego 
 
Certyfikaty S:
 
tel. 22 220 43 65
 
certyfikaty.pojazdy.btm@gitd.gov.pl
Wymagane wnioski

 
  •  wniosek o wydanie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu
  •  wniosek o wznowienie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu
  •  wniosek o zmianę certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (link do formularza)
  •  wniosek o wydanie wtórnika certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (link do formularza)
 
Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu:
POJAZD (naczepa/przyczepa) nie starszy niż rok:

•    druk: wykaz taboru (pobierz formularz)
•    kserokopia dowodu rejestracyjnego,
•    pisemne oświadczenie właściciela lub użytkownika pojazdu potwierdzające wyposażenie pojazdu w zalegalizowany przyrząd kontrolny (tachograf) (pobierz formularz)
•    certyfikat EKMT zgodności potwierdzający spełnienie przez pojazd silnikowy odpowiednich warunków technicznych i wymogów bezpieczeństwa dla pojazdu EURO III, EURO IV, lub EUROV, potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów w zakresie emisji spalin oraz poziomu hałasu zewnętrznego (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza),
•    certyfikat EKMT zgodności potwierdzający spełnienie przez przyczepę odpowiednich wymogów technicznych i bezpieczeństwa (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza),

POJAZD (naczepa/przyczepa) starszy niż rok:

•    druk: wykaz taboru (pobierz formularz)
•    kserokopia dowodu rejestracyjnego,
•    pisemne oświadczenie właściciela lub użytkownika pojazdu potwierdzające wyposażenie pojazdu w zalegalizowany przyrząd kontrolny (tachograf) (pobierz formularz)
•    certyfikat EKMT zgodności potwierdzający spełnienie przez pojazd silnikowy odpowiednich warunków technicznych i wymogów bezpieczeństwa dla pojazdu EURO III, EURO IV, lub EUROV, potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów w zakresie emisji spalin oraz poziomu hałasu zewnętrznego (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza),
•    certyfikat EKMT zgodności potwierdzający spełnienie przez przyczepę odpowiednich wymogów technicznych i bezpieczeństwa (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza),
•    wydruk wyniku pomiaru wartości współczynnika pochłaniania światła dla pojazdu, dokonanego przez stację kontroli pojazdów,
•    zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, przeprowadzonego przed dniem przedłożenia dokumentu.
 

Wniosek o wznowienie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu:
POJAZD/NACZEPA (PRZYCZEPA):

•    druk: wykaz taboru (pobierz formularz)
•    kserokopia dowodu rejestracyjnego,
•    pisemne oświadczenie właściciela lub użytkownika pojazdu potwierdzające wyposażenie pojazdu w zalegalizowany przyrząd kontrolny (tachograf) (pobierz formularz) (nie dotyczy naczepy/przyczepy),
•    wydruk wyniku pomiaru wartości współczynnika pochłaniania światła dla pojazdu, dokonanego przez stację kontroli pojazdów (nie dotyczy naczepy/przyczepy),
•    zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, przeprowadzonego przed dniem przedłożenia dokumentu.
•    kserokopia dotychczas wydanego certyfikatu.
 
Wniosek o zmianę certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu:

•    druk: wykaz taboru (pobierz formularz)
•    kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu (dotyczy zmiany numeru rejestracyjnego),
•    certyfikat EKMT zgodności potwierdzający spełnienie przez pojazd silnikowy odpowiednich warunków technicznych i wymogów bezpieczeństwa dla pojazdu EURO III, EURO IV, lub EUROV, potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów w zakresie emisji spalin oraz poziomu hałasu zewnętrznego (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza)(dotyczy zmiany certyfikatu zgodności),
•    certyfikat EKMT zgodności potwierdzający spełnienie przez przyczepę odpowiednich wymogów technicznych i bezpieczeństwa (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza)(dotyczy zmiany certyfikatu zgodności),


Wniosek o wydanie wtórnika certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu:
•    druk wykaz taboru (pobierz formularz)
•    oświadczenie o utraceniu / zniszczeniu certyfikatu (pobierz formularz)


Opłaty:

Za wydanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu pobiera się następujące opłaty:

250 zł - dla pojazdu samochodowego nie posiadającego certyfikatu;

150 zł - dla pojazdu samochodowego w przypadku wznowienia certyfikatu;

100 zł - dla przyczepy lub naczepy nie posiadającej certyfikatu;

65 zł - dla przyczepy lub naczepy w przypadku wznowienia certyfikatu.

Za wydanie wtórnika / zmianę certyfikatu pobiera się opłaty w wysokości 30 zł

Wpłaty należy dokonać na konto
 
Wojewódzki  Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy
 
Nr rachunku – NBP O/O BYDGOSZCZ 15 1010 1078 0073 4413 9130 0000

W TYTULE PRZELEWU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PODAĆ NUMER NIP
 
•    Zaświadczenie o pozytywnym wyniku z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu nie jest wymagane w przypadku przedstawienia oryginału dowodu rejestracyjnego z ważnymi badaniami technicznymi
•    Opłaty za certyfikaty należy uiścić przed ich odbiorem
•    certyfikaty B potwierdzające spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa (dokument wydany przez BOTM-koloru zielonego) dla pojazdów EURO 3 i EURO 4 pozostają ważne bezterminowo
•    certyfikaty B potwierdzające spełnienie przez przyczepę lub naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa (dokument wydany przez BOTM- koloru żółtego) dla naczepy lub przyczepy pozostają ważne bezterminowo

 
 
AKTUALNOŚCI | STRUKTURA WITD | INFORMACJE | GALERIA | PORADY | KONTAKT
Projekt i wykonanie Inter-Comp.Pl
X

Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić proces dostosowania zawartości serwisu internetowego do oczekiwań Użytkowników. Jeśli nie blokujesz tych plików, to wyrażasz zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci przeglądarki. Zawsze jednak możesz zmienić ustawienia cookies w przeglądarce. Zapoznaj się z polityką prywatności